Veel te weinig vrouwen aan de top

Aan het eind van 2015 zou 30 procent van de besturen van bedrijven uit vrouwen moeten bestaan. Dit wettelijk streven wordt bij lange na niet gehaald. Het wordt wel wat beter, maar het gaat veel minder snel als gehoopt, want met zo’n 14 procent is het doel nog lang niet bereikt. De ondernemingsraad heeft een taak in het bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en – in dit geval – het bevoorrechten van de vrouw.
 
In de evaluatie van de Wet bestuur en toezicht wordt vastgesteld dat het wettelijk streven naar 30 procent vrouwen aan de top niet wordt gehaald. Er is wel verbetering vast te stellen; in 2014 voldeed 14 procent van de bedrijven aan de eis, tegen iets meer dan 9 procent in 2009. 
Zo’n 18 procent van de bedrijven had in 2014 een raad van commissarissen die voor minstens 30 procent uit vrouwen bestaat. In dat jaar werd zo’n 10 procent van de bestuursfuncties door een vrouw bekleed. In 2012 was dat nog 7,4 procent. Maar zo’n 5 procent van de onderzochte bedrijven was verantwoordelijk voor deze stijging, want in bijna 75 procent van de besturen bij bedrijven zit helemaal geen vrouw.
 
Taak voor de OR
Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke zorgtaak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door in het profiel van een nieuwe bestuurder nadrukkelijk te pleiten voor de benoeming van een vrouw. En als de OR een voordracht mag doen voor een RvT- of RvC-lid, dan kan ook daar een vrouw worden voorgedragen. Natuurlijk kan de ondernemingsraad ook met de bestuurder overleggen hoe de organisatie zich aan de Wet bestuur en toezicht gaat houden. Welke maatregelen worden overwogen en in welke mate dragen die bij aan het verbeteren van de positie en het aantal vrouwen aan de top?