Uitzendkrachten tellen mee voor quotumwet

Als de werkgevers onvoldoende nieuwe banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, dan kan op basis van de Quotumwet een boete worden opgelegd. Het kabinet heeft na een internetconsultatie het standpunt ingenomen dat ook uitzendkrachten en gedetacheerden meegerekend moeten worden bij het bepalen van het aantal gecreëerde banen.
 
Het doelgroepenregister is de bron waaruit werkgevers moeten putten om medewerkers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Bij het bepalen van het aantal gecreëerde banen in de onderneming mogen dan bijvoorbeeld ingehuurde uitzendkrachten die in het doelgroepenregister zijn opgenomen worden meegeteld. In dat geval tellen ze niet meer mee voor het behalen van het quotum door het uitzendbureau. 
Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de status van gedetacheerden via een sociale werkplaats. De Algemene maatregel van bestuur (AMvB) die via internet ter consultatie is aangeboden moet aan die onduidelijkheid (tellen ze wel of juist niet mee voor het quotum van een werkgever) een einde maken.
 
Meer lezen over de internetconsultatie? Klik hier