OR: voorbereiden op Huis voor de Klokkenluiders

Als het mee zit, dan zal rond april 2016 de wet Huis voor de Klokkenluiders in werking treden. Werkgevers met 50 of meer medewerkers in dienst zijn dan wettelijk verplicht om een interne klokkenluidersregeling te hebben. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de invoering van zo’n regeling. Het is verstandig om daarop voorbereid te zijn.
 
De positie van klokkenluiders – melders van ernstige maatschappelijke misstanden – is al lang voor verbetering vatbaar. Maar al te vaak zijn de klokkenluiders als brengers van de boodschap in het nauw gekomen en hebben daardoor soms baan en huis verloren. Met de invoering van het Huis van de Klokkenluiders moet daar een einde aan komen. 
Werknemers kunnen bij Huis terecht voor advies bij het vermoeden van een maatschappelijke misstand. Het Huis kan onderzoek doen naar die misstand én de wijze waarop de werknemer op dit punt door de werkgever is bejegend.
 
Werkgevers dienen een interne meldregeling vast te stellen. En omdat het hier een klachtenregeling betreft heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op het instellen of wijzigen van zo’n regeling (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel j). Het Adviespunt Klokkenluiders heeft een informatiepakket voor ondernemingsraden samengesteld, waarmee de raad zich kan voorbereiden op de komende invoering van de wet. Er is ook een modelregeling opgesteld die als voorbeeld gebruikt zou kunnen worden.
 
  • Het informatiepakket van het Huis van de Klokkenluiders voor ondernemingsraden lezen? Klik hier
  • Zelf de modelregeling bekijken? Klik hier