Bijna helft bedrijven overweegt demotie

Zo’n 45 procent van de bedrijven overweegt om in 2016 demotie in te voeren. Een kwart van de bedrijven verwacht geen wijzigingen in het aantal demoties. Onderzoek van een organisatieadviesbureau heeft dat uitgewezen. Als de uitkomsten kloppen, dan krijgen veel ondernemingsraden het komend jaar met demotie te maken in de vorm van een instemmingsverzoek om een dergelijke regeling voor het personeel in te voeren.
 
Volgens het organisatieadviesbureau raakt demotie meer geaccepteerd als middel om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. In meer gevallen gaan werknemer en werkgever het gesprek aan over dit onderwerp. 
De invoering van een demotieregeling behoeft de instemming van de ondernemingsraad (artikel 27, 1e lid, onderdeel e). Voor de ondernemingsraad komt het er op aan om in zo’n geval gevolgen voor organisatie en de betrokken medewerkers tegen elkaar af te wegen. Het opstellen van criteria door de OR waaraan zo’n demotieregeling moet voldoen kan daarbij behulpzaam zijn. Zo mag leeftijd geen reden zijn voor demotie, omdat daarmee een verboden onderscheid wordt gemaakt. Dat werd al eerder duidelijk uit een uitspraak uit 2007 over de cao voor de orkesten waarin elke 60-jarige in principe in functie kon worden teruggezet.
 
Meer lezen over het onderzoek? Klik hier