Aantal oproepkrachten groeit explosief

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Volgens het CBS waren in 2014 zo’n 537.000 oproepkrachten aan het werk. Dat is sinds 2010 een derde meer. Voor al deze medewerkers geldt dat ze geen vast aantal uren in hun contract hebben afgesproken, maar kunnen worden opgeroepen als er werk te doen is. Horeca, handel en de zorg maken daar flink gebruik van. Voor de ondernemingsraad ligt er de uitdaging om ook deze groeiende groep medewerkers in het overleg met de bestuurder te vertegenwoordigen.
 
Vakkenvullers, winkelmedewerkers en andere functies in de handel zijn goed voor zo’n derde van het aantal oproepkrachten. In de zorg en horeca is één op de zes banen voor een oproepkracht. In de horeca worden er voor een kwart van de banen medewerkers opgeroepen. In de landbouw is dat zo’n 20 procent. 
 
Tijdelijk personeel vertegenwoordigen
De ondernemingsraad heeft óók de taak om het tijdelijke personeel te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. Idealiter door het makkelijker te maken om zich kandidaat te stellen voor de OR, maar in de praktijk is er een groot risico op verloop in de OR. Als een contract van een werknemer van rechtswege afloopt, dan eindigt daarmee ook het OR-lidmaatschap. In het reglement van de OR kunnen de voorwaarden gewijzigd worden voor de kandidaatstelling. Doorgaans kan een medewerker zich kandidaat stellen als hij één jaar of langer in dienst is, maar in het reglement kan die periode ook terug gebracht worden tot nul als daarmee een goede toepassing van de wet mogelijk wordt. 
Daarnaast kunnen andere groepen van medewerkers tot in de onderneming werkzame personen gerekend worden, zoals ZZP-ers, payrollers, vrijwilligers, gedetacheerden e.d.
In de OR-praktijk van alledag zal de OR er goed aan doen om met regelmaat contact te maken met groepen medewerkers die niet rechtstreeks in de OR vertegenwoordigd zijn. Nodig ze uit, zoek ze op! Nodig ze uit om in een OR-commissie of OR-projectgroep een bijdrage te leveren. Op die manier weet de raad wat er leeft en speelt en kan daarvoor terecht aandacht vragen in het overleg met de bestuurder.