De rol van de medezeggenschap bij het Meavita-debacle

Nu het onderzoek van het debacle bij Meavita door de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam is afgerond valt er ook wat meer te zeggen over de rol die de medezeggenschap daarbij gespeeld heeft. Het rapport van de OK maakt op dat gebied vooral duidelijk hoe RvC en RvB dat niet hadden goed met de COR heeft gedaan.
 
Het onderzoek bij de Ondernemingskamer is door Abvakabo FNV aangevraagd. De Centrale ondernemingsraad ‘krijgt er van langs’ door de bestuurders, omdat de COR grote weerstand heeft gehad bij de noodzakelijke reorganisatie als gevolg van het invoeren van de WMO. De OK vindt echter dat bestuurders en RvT eerder hadden moeten inspelen op de invoering van de WMO en oponthoud niet aan de COR te wijten is. 
 
Mislukt TVfoon-project
Bij het grondig mislukte TVfoon-project is de COR in verschillende fasen – zelfs moedwillig – gepasseerd. Zo is er geen advies gevraagd aan de COR over de aanschaf van 10.000 kastjes à 4 miljoen Euro. En later is ook voor de vervolgaanschaf van 30.000 kastjes à 10,55 miljoen Euro opnieuw geen advies aan COR en Centrale Cliëntenraad (CCR) gevraagd. De RvC gaat akkoord met de uitrol van het TV-foonproject en gaat daarmee regelrecht in tegen het buitengewoon negatieve advies (staken dat project!) dat de COR daarover uiteindelijk heeft uitgebracht. 
De RvC heeft ingestemd met een overeenkomst met KPN (inkoopverplichting van € 23 miljoen over een periode van vijf jaar), maar heeft moedwillig daarover geen advies gevraagd aan COR en CCR. De OK rekent het de RvC zwaar aan dat welbewust COR en CCR niet om advies is gevraagd. 
Toen de Raad van Bestuur wel een adviesaanvraag indiende – en de OR vervolgens negatief adviseerde – heeft de RvC daarvan gevonden dat deze gang van zaken niet juist was.
Ook het besluit om een mantelovereenkomst met S&TZG af te sluiten is ten onrechte niet aan de COR voorgelegd.
Al met al hebben door het debacle het personeel, cliënten en schuldeisers het nakijken gehad. Vooral door het buitenspel houden van de medezeggenschap heeft het debacle ongehinderd kunnen plaats vinden. 
 
Zelf het verslag van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier