Dagelijks agressie voor 400.000 werknemers

Ruim 2 miljoen mensen komen op hun werk in contact met agressie, dat is goed voor zo’n 28 procent van de beroepsbevolking. En van deze groep heeft zo’n 400.000 werknemers dagelijks met agressieve klanten, bewoners, leerlingen e.d. te maken. Het terugdringen van verbale en fysieke agressie zou dan ook hoog op de prioriteitenlijst van elke OR moeten staan.
 
Agressie kan soms ernstige ongevallen tot gevolg hebben die bij de Inspectie SZW moeten worden gemeld. Een reeks van beroepen heeft te maken met agressie, zoals werkers in de zorg en hulpverlening, politie, onderwijs, ambulancevervoer, brandweer, openbaar vervoer, ambtenaren bij de sociale dienst e.d. 
In de periode 1998-2009 zijn er bij 142 ernstige ongevallen 153 slachtoffers betrokken geweest. Mannen en vrouwen zijn in ongeveer gelijke mate betrokken bij deze incidenten. Maar vrouwen worden beduidend meer blootgesteld aan externe agressie dan mannen, bijvoorbeeld door seksuele intimidatie en lichamelijk geweld door externen.
De slachtoffers waren in de helft van de gevallen bezig met hun dagelijkse werk en in een kwart van de gevallen bezig met het corrigeren van ongewenst gedrag. Drie doden, zestig slachtoffers met blijvend letsel en nog eens 43 met tijdelijk letsel is het gevolg. 
Al met al is de agressie een dure kostenpost voor organisaties en bedrijven, want het levert zo’n 2,9 miljoen verzuimdagen op en zo’n € 600 miljoen aan loondoorbetaling. 
 
Training noodzakelijk
Agressie kan in veel gevallen voorkomen worden door daarop te anticiperen. Tijdens trainingen kan geleerd worden om in taal en houding de-escalerend te communiceren, zodat agressiedoorbraken voorkomen kunnen worden. Het maakt heel wat uit hoe cliënten/leerlingen aangesproken worden op ongewenst gedrag. 
 
Rol ondernemingsraad
De aanpak van agressie op de werkvloer start bij een grondige analyse. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van een registratiesysteem waarmee medewerkers agressie-incidenten kunnen melden. Alleen op die manier wordt duidelijk hoe vaak en hoe veel agressie (verbaal & fysiek) voorkomt. Een goed gesprek met de arbo-arts kan meer zicht opleveren op de gevolgen van agressiedoorbraken. Hoeveel van het verzuim is te linken aan agressie?
Net als bij andere risico’s is het voorkomen van geweld de meest effectieve aanpak. Dat kan door medewerkers die met agressie in aanraking komen grondig te trainen in het voorkomen van geweld door de-escalerend gedrag, tijdig hulp in te roepen van derden e.d. 
Ook kunnen de gevolgen van agressie leiden tot posttraumatische stress zodat ook opvang hiervoor geregeld moet worden. 
De ondernemingsraad kan de aanpak van agressie op de agenda voor overleg met de bestuurder zetten, zodat er concrete acties afgesproken kunnen worden. 
 
Zelf het TNO-rapport over agressie lezen? Klik hier