Afspraak met de OR voorkomt ontslag

In een ontslagzaak wordt het eens en te meer duidelijk dat het er voor de ondernemingsraad op aankomt om gemaakte afspraken met de bestuurder goed te noteren en te documenteren. Door díe afspraak werd ontslag van deze medewerker voorkomen.
 
Een verkoopster werd om bedrijfseconomische redenen ontslag aangezegd. Ze maakt bezwaar tegen de ontslagvolgorde die door het bedrijf wordt aangehouden. De afspiegelingsprocedure zou onjuist zijn toegepast. Bovendien wordt aan een afspraak van de ondernemer met de ondernemingsraad gerefereerd: “indien er fouten zouden worden gemaakt met de afspiegeling, geen van de medewerkers daar nadeel van zou mogen ondervinden.” Volgens de ondernemer wordt in dit geval daarmee rekening gehouden, doordat de overige w=verkoopsters niet alsnog boventallig zin verklaard.
De rechter oordeelt dat de afspraak met de OR ook van toepassing is op deze verkoopster en ze daarom niet ontslagen mag worden.
 
Afspraken tussen OR en bestuurder
Als bestuurder en ondernemingsraad afspraken maken over extra bevoegdheden voor de OR, dan dienen die n de vorm van een ondernemingsovereenkomst (artikel 32 van de WOR) te worden vastgelegd. Een heldere eenduidige formulering voorkomt gedoe naderhand, als blijkt dat een afspraak voor meerderlei uitleg vatbaar is. En van elke ondernemingsovereenkomst dient de ondernemer een kopie aan de bedrijfscommissie op te sturen.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier