Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer is op 29 september 2015 akkoord gegaan met de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. Daarmee wordt het doorwerken voor AOW’ers eenvoudiger en overzichtelijker. Werkgevers lopen door deze wet minder risico om langdurig aan betalingen en contracten met deze groep werknemers vast te zitten. Een besluit om AOW’ers in dienst te nemen is instemmingsplichtig.
 
De wet treft de volgende maatregelen voor het doorwerken na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd:
  • De opzegtermijn van het contract wordt beperkt tot één maand
  • De loondoorbetaling bij ziekte wordt verkort tot maximaal 13 weken (nu nog 2 jaar)
  • Werkgevers in de publieke sector moeten bij personeelskrimp eerst hun doorwerkende AOW’ers via afspiegeling ontslaan. Deze regel is al sinds 1-4-2014 voor de private sector van kracht.
  • AOW’ers krijgen recht op ten minste het minimumloon voor het werk dat ze doen. Als er een cao is, dan hebben ze recht op betaling conform deze cao.
  • Werkgevers hoeven niet in te gaan op verzoeken om uitbreiding van de arbeidsduur van AOW’ers
  • Na ontslag hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden.
 
Al met al wordt het dus eenvoudiger en minder risicovol om doorwerkende AOW’ers in dienst te hebben en te houden. Daarmee ontstaat mogelijk wel een probleem voor medewerkers op leeftijd die geen werk hebben en daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt krijgen. 
Als uw werkgever een besluit overweegt om AOW’ers in dienst te nemen, dan dient hij daarvoor de instemming van de OR te krijgen (artikel 27, 1e lid, onderdeel e: aanstellingsbeleid).
 
Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier