Werkdruk speerpunt van Inspectie SZW

Altijd als OR wat willen doen aan de werkdruk in bedrijf of organisatie? Het kan zo maar zijn dat de OR een medestander vindt in de Inspectie SZW, want die gaan in 2016 extra op werkdruk controleren.
 
In het jaarplan 2016 van Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) wordt de aanpak van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als speerpunt genoemd. Een belangrijke motivatie daarvoor is dat een derde deel van het ziekteverzuim met deze oorzaak te maken heeft. Alleen al door werkdruk en werkstress worden jaarlijks 6 miljoen werkdagen verzuimd.
Bij controles checkt de Inspectie of werkgevers – en vooral de hardnekkige overtreders – wel genoeg doen aan het bestrijden van de werkdruk en –stress. 
De ondernemingsraad heeft recht (Arbowet – artikel 24, lid 5) op een exemplaar van de rapportage die door de Inspectie aan de ondernemer wordt verstuurd, zodat de OR letterlijk te lezen krijgt wat de Inspectie heeft vastgesteld en welke maatregelen worden vereist. Bij een inspectie wordt doorgaans gevraagd of er een OR-lid beschikbaar is om de inspecteur te vergezellen bij zijn ronde door bedrijf of organisatie (Arbowet – artikel 12, lid 4b)
 
Naleving cao’s
Vanuit artikel 28 van de WOR heeft elke ondernemingsraad de taak om toe te zien op een juiste naleving van de regels en betaling uit cao of bedrijfsregeling. Ook de Inspectie SZW gaat strenger controleren op een juiste naleving, zodat ook hier de OR van deze kant gesteund kan worden bij de aanpak van eventuele misstanden. Ook wordt er gericht inspectie verricht naar de arbeidsovereenkomsten die bedrijven met personeel hebben afgesloten. In de praktijk komen gefingeerde dienstverbanden voor die uitsluitend als doel hebben om zekerheidstelling te creëren, zodat bijvoorbeeld een hypotheek kan worden afgesloten of familie uit het buitenland naar Nederland kan worden gehaald.
 
Zelf het jaarplan 2016 van Inspectie SZW lezen? Klik hier