Vergelijk het ziekteverzuim

Ziekteverzuim veroorzaakt in de meeste gevallen werkdruk en werkstress bij de collega’s die extra werk te doen krijgen door de uitval van een collega. En die werkdruk en –stress verhogen op zichzelf al het risico op uitval van de collega’s die het werk van zieke collega’s erbij moeten doen. Voor de ondernemingsraad is het voorkomen van verzuim dan ook een belangrijke prioriteit. De verzuimcijfers geven inzicht of de gekozen aanpak effectief blijkt te zijn.
 
Elke ondernemingsraad heeft recht op de verzuimcijfers van organisatie en bedrijf. De wettelijke basis daarvoor is terug te vinden in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dat artikel bepaald dat de OR toezicht moet houden op de naleving van de regels en afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden en vanuit artikel 31 – 1e lid heeft de OR recht op alle informatie de raad voor zijn taak nodig heeft. Maak dan ook een afspraak met de HRM- of P&O-afdeling voor het geregeld toezenden van de verzuimcijfers. Met behulp van deze cijfers is een vergelijk mogelijk met de gemiddelde verzuimcijfers per branche, zoals die door het CBS worden bijgehouden en gepubliceerd. Een grondige analyse van de cijfers kan zorgen voor overzicht op het arbeidsgerelateerde verzuim, zoals verzuim als gevolg van beroepsziekten. Bedrijfsartsen melden vaker beroepsziekten, nadat eerder geconstateerd is dat de melding daarvan achterbleef.
De cijfers van het CBS zijn gemiddelden per branche, door een vergelijk te maken met de eigen cijfers wordt duidelijk of het verzuim op, gelijk of onder het gemiddelde ligt. Het levert een objectieve maatstaf op om ook de bestuurder te stimuleren actief werk te maken van het voorkomen van ziekte en een effectief verzuim- en re-integratiebeleid te voeren. 
 
  • Zelf de verzuimcijfers van je branche door het CBS bekijken? Klik hier
  • Zelf de ‘Kerncijfers beroepsziekten 2015’ lezen? Klik hier