Reistijd huis van en naar een klus is werktijd

De reistijd van een werknemer van huis uit naar en van een klus of klant is werktijd. Dat is de strekking van een uitspraak door het Europese Hof van Justitie en raakt alle werknemers die van huis uit rechtstreeks naar klanten vertrekken of daarvan terugkeren, zoals vertegenwoordigers, thuiszorgmedewerkers, onderhoudsvakmensen e.d.
 
Een Spaanse vakbond had een procedure aangespannen tegen een beveiligingsbedrijf. Werknemers waren soms drie uur onderweg naar een klant. Tijd die door het bedrijf als ‘rusttijd’ werd weggeschreven. Voorheen kwamen de werknemers naar de regionale vestigingen van het bedrijf en vertrokken van daar uit naar de klanten. Na het opheffen van deze kantoren vertrokken de monteurs vanuit huis, met de genoemde gevolgen voor de tijd die ze aan reizen naar het klanten kwijt waren zonder dat ze daarvoor betaald kregen.
 
Het Hof gaf het volgende argument voor hun oordeel: ‘Tijdens de reistijd, die over het algemeen niet kan worden verkort, zijn werknemers niet in staat hun tijd vrij in te vullen en hun eigen interesses na te streven. Het feit dat werknemers hun werkdag thuis beginnen en eindigen, vloeit rechtstreeks voort uit de keuze van de werkgever om de regionale kantoren af te schaffen en niet uit een verlangen van de werknemers zelf’. Het laten dragen van de last van de keuze van de werkgever door het personeel is in strijd met de werktijdenrichtlijn van de EU, die voorziet in regels inzake rusttijden en maximale reistijden.’ De werktijdenrichtlijn mikt op een maximale arbeidstijd van 48 uur per week voor elke werknemer in de EU.
 
Gevolgen in kaart brengen
Deze uitspraak heeft voor veel organisaties grote gevolgen, omdat personeel ook voor de reistijd betaald dient te krijgen. In een aantal cao’s – zoals de bouw – zijn afspraken gemaakt over het doorbetalen van loon tijdens reistijd. Vakorganisaties, overheid en werkgevers gaan de gevolgen in kaart brengen, o.a. voor de maximale arbeidsduur die werknemers op grond van de Arbeidstijdenwet mogen werken nu reistijd ook als werk gezien en betaald moet worden. Denk ook aan de claims die werknemers – met deze Europese uitspraak in de hand – bij hun werkgever kunnen neerleggen om alsnog hun reistijd betaald te krijgen.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 

5 reacties

 1. 2survivors op 18 juni 2022 om 11:52

  2jerusalem 2. 2disclaimed op 4 juli 2022 om 19:39

  2drinking 3. dissertation writing grants op 5 juli 2022 om 20:24

  writing a dissertation introduction https://dissertationwritingcenter.com/ 4. phd thesis vs dissertation op 6 juli 2022 om 05:17

  dissertation title examples https://examplesofdissertation.com/