Regels eigenrisicodragerschap veranderen

Voor het zelf het risico dragen voor het betalen van de WGA-uitkeringen aan personeel veranderen wat regels. Overstappen van UWV naar een private verzekeraar kan voortaan niet elk jaar worden gedaan. En uit onderzoek blijkt dat een verwacht bijeffect – een lager ziekteverzuim – van een overstap naar een private verzekeraar niet bewaarheid is geworden.
 
Van alle adviesplichtige onderwerpen uit artikel 25 van de WOR is die van het eerste lid, onderdeel m altijd een lastige. Er wordt in bepaald dat als de bestuurder zelf het risico WGA-uitkeringen van (ex)werknemers gedurende 10 jaar voor eigen rekening te nemen voor advies aan zijn OR moet voorleggen. In veel bedrijven en organisaties is die stap gezet, maar soms komen bestuurders op dit besluit terug en willen het risico weer bij het UWV onderbrengen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert op 1-1-2016 een maatregel in om ‘geshop’ tussen UWV en verzekeraars te voorkomen. Wanneer een keuze voor UWV of verzekeraar is gemaakt, dan kan daar pas na drie jaar in gewijzigd worden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat werkgevers in 2016 niet voor het behalen van financieel voordeel voor één jaar terugkeren naar UWV. Dat zou aantrekkelijk zijn, omdat de zogenoemde staartlasten per 2017 bij UWV achterblijven zodra een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA wordt. De maatregel van Asscher gaat gelden voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap van rechtswege eindigt.
Voor een overstap van UWV naar het eigenrisicodragerschap is het advies van de ondernemingsraad nodig. De wetgever heeft verzuimd om een besluit tot terugkeer naar het UWV ook als adviesplichtig te benoemen. Elke ondernemingsraad heeft natuurlijk de mogelijkheid om ongevraagd te adviseren.
 
Geen lager verzuim
De verwachting dat het verzuim zou dalen als een organisatie eigenrisicodrager wordt blijkt niet uit te komen. Verzekeraars die meer druk zetten op adequate verzuimbegeleiding en werkgevers die de uitstroom naar de WIA en WGA willen beperken hebben deze verwachting gewekt. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat dus niet te kloppen. Volgens het CPB zouden verzekeraars hun meerwaarde op deze verzekeringsmarkt meer moeten bewijzen.
 
Zelf het rapport van het CPB lezen? Klik hier