Mag ik wel ontslagen worden?

Jurispredictie! Een nieuw en niet bestaand woord, maar het zou zo maar een betekenis kunnen hebben als ‘het voorspellen van een gerechtelijke uitspraak’. En dat is nu precies wat een nieuwe website doet. Deze wetenschappelijk onderbouwde website doet een voorspelling over de gerechtelijke kansen bij ontslag van een werknemer.
 
Door de Wet werk en zekerheid zijn tal van aanpassingen in het ontslagrecht doorgevoerd. Er liggen – naast de vaststellingsovereenkomst – twee routes open voor ontslag. Voor alle bedrijfseconomische redenen en ontslag na langdurige ziekte is er de route via het UWV. Bij disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, persoonsgebonden redenen of een verstoorde arbeidsverhouding is er de route via de kantonrechter. 
 
Arbeidsmarktresearch UvA – onderdeel van de Universiteit van Amsterdam (UvA) – de tool ‘Mag Ontslag?’ ontwikkeld. De website www.magontslag.nl voorspelt of u uw ontslag met succes zou kunnen aanvechten. Daarmee krijgt de werknemer voor € 38 (de website is helaas niet gratis) een voordelig en onderbouwd juridisch advies. Voor de inschatting van zijn positie en kansen in een rechtszaak moet de werknemer een serie vragen beantwoorden. De tool geeft dan aan of en welke juridische argumenten er tegen het ontslag zijn. Er is ook een versie voor werkgevers in de maak. Bij goede kansen kan een brief worden gedownload waarin de argumenten zijn verwerkt. Die brief kan vervolgens naar werkgever, UWV of gebruikt worden in een kantonrechtersprocedure.
 
Er is ook een gratis tool te proberen waarmee gecontroleerd wordt of een medewerker er verstandig aan doet om in te stemmen met zijn ontslag of gegeven instemming in te trekken: http://tools.magontslag.nl/home/index/4.

1 reactie

  1. 2reflections op 22 juni 2022 om 02:46

    1omelette