Wetsvoorstellen in procedure

Regeren is vooruit zien! Dat geldt niet alleen voor de regering zelf, maar ook voor bestuurder en ondernemingsraad. Er is nogal wat wetgeving in de maak die ook werknemers en organisaties treffen. Het is altijd verstandig om daar op voorbereid te zijn.
 
Een greep uit de voostellen:
  • Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: maatregelen die het aantrekkelijker moeten maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken. Het voorstel ligt bij de Eerste Kamer. Geplande ingangsdatum 1-1-2016.
  • Wijziging WAADI: het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van payrollers met werknemers die in vaste dienst zijn. Dit voorstel moet nog door beide Kamers. Geplande ingangsdatum 1-1-2016.
  • Wijziging Arbowet (verzamel) bedrijfsgezondheidszorg en technische aanpassingen. Het regelt een basiscontract van de organisatie met de arbodienst, de mogelijkheid van werknemers om zelf contact te hebben met de bedrijfsarts en het recht op een second opinion. Geplande ingangsdatum 1-7-2016.
  • Wijzigingen WOR: uitbreiding van bevoegdheden van de OR over beloning en beloningsverhoudingen van de top. Daarnaast een uitbreiding van het instemmingsrecht van de OR op pensioenregelingen. Geplande ingangsdatum 1-7-2016.
  • Wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds: een nieuwe vorm van pensioenfonds waarbij de werkgever zijn pensioenregeling kan onderbrengen. Geplande ingangsdatum 1-1-2016.
  • Wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet: harmonisering van het voorzieningenpakket voor werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Geplande inwerkingtreding per 1-1-2016.
 
Let op: het betreft in alle gevallen voostellen tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Pas na publicatie in de Staatscourant of Staatsblad worden ze van toepassing.
 
Zelf het wetgevingsoverzicht bekijken? Klik hier