Snel COR oprichten voor het sluiten van onderneming

Een bedrijf met twee productielocaties stelt een centrale ondernemingsraad (COR) in. Eén dag na de instelling van de COR wordt een adviesaanvraag ingediend over de sluiting van de kleinste productielocatie. In de COR heeft de OR van deze locatie de minste zetels, zodat een positief advies van de COR de bestuurder de ruimte geeft om zijn voorgenomen besluit uit te voeren. Dat levert uiteindelijk een procedure bij de Ondernemingskamer op.
 
Doordat een COR was opgericht hoefde de bestuurder geen adviesaanvraag in te dienen bij de OR van de kleine productielocatie. Die had ongetwijfeld negatief geadviseerd over de sluiting van hun eigen locatie. Doordat in COR de kleine locatie de minste stemmen had heeft het voorgenomen besluit van de bestuurder een positief COR-advies gekregen. De OR van de kleinste locatie stapt naar de Ondernemingskamer, onder meer om misbruik van recht aan de kaak te stellen. Ze voelden zich erin geluisd en buitenspel gezet door de instelling van de COR. Ze vinden ook dat er geen sprake is van een gemeenschappelijk belang, omdat de gevolgen voor de ene locatie (sluiting) vele malen groter zijn dan voor de andere (juist 40 procent uitbreiding van personeel). Ook daarom had de adviesaanvraag aan de OR en niet aan de COR moeten worden voorgelegd. 
 
Oordeel van de Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer (OK) gaat niet mee in de redenering van de OR dat er geen sprake is van een gemeenschappelijk belang. De groep van twee locaties maakt verlies en kostenbesparingen zijn noodzakelijk. Doordat er productie wordt overgeheveld heeft het voorgenomen besluit op beide locaties betrekking en is een adviesaanvraag aan de COR op zijn plaats.
Ook vindt de OK dat er geen sprake is van misbruik van recht doordat er één dag na instelling van de COR een adviesaanvraag wordt ingediend over de sluiting van de locatie. Door de instelling van de COR wordt het recht op medezeggenschap niet geschaad, ook de samenstelling van de COR (3 zetels voor de grote en 2 zetels voor de kleine productielocatie) voorziet in een goede toepassing van de wet.
De OK heeft wel de nodige opmerkingen gemaakt over de gebrekkige informatievoorziening aan de COR, de tijdsdruk, de rommelige totstandkoming van het sociaal plan en de opgelegde geheimhouding. Dat had allemaal beter gekund.
 
Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier