Rechter verbiedt gebruik camerabeelden van personeel

De ondernemingsraad van een openbaar vervoerbedrijf stapt naar de kantonrechter als het bedrijf camerabeelden van chauffeurs gebruikt om hen te beoordelen. Daarnaast zet het bedrijf Mystery Guests in om gedrag en houding van de chauffeur te laten beoordelen. De OR vindt dat beide regelingen zonder instemming van OR zijn ingevoerd. Haalt de OR zijn gelijk?
 
Het bedrijf maakt al sinds 2010 incidenteel gebruik van anonieme rij-instructeurs die meerijden op de bus en middels een vragenlijst van 51 vragen gedrag en houding van de chauffeur beoordelen. Het rapport wordt met de betreffende chauffeur besproken en komt vervolgens in zijn personeelsdossier terecht. Het meerijden van zo’n Mystery Guest wordt van te voren meegedeeld aan de chauffeur. Er is sprake al vanaf 2010 al sprake van het incidenteel inzetten van de Guest, zodat de kantonrechter vindt dat die buiten de met de OR afgesproken regeling vallen. Voor het incidenteel inzetten van Mystery Guests hoeft geen instemming aan de OR te worden gevraagd.
 
Over de camerabeelden heeft de kantonrechter echter een ander oordeel. Omdat er sprake is van een meer dan incidenteel gebruiken van de beelden voor beoordeling van gedrag en prestaties van de chauffeur is er sprake van een gewijzigde regeling en hoort die wijziging ter instemming aan de OR te worden voorgelegd. Het bedrijf geeft een te ruime uitleg van de eerder afgesproken regeling en moet onmiddellijk het gebruik van camerabeelden voor de beoordeling van personeel staken.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier