Gedoe over de Quotumwet arbeidsbeperkten

Er is gedoe over het – al dan niet – invoeren van het Quotumwet voor de inzet van arbeidsbeperkten. De wet voorziet in een boete als organisaties te weinig medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Staatssecretaris Klijnsma heeft eerst gemeld dat er voldoende banen zijn gecreëerd en de Quotumwet daardoor niet doorgaat. Maar er is onenigheid over de wijze waarop de gecreëerde banen zijn geteld.
 
Doordat medewerkers van sociale werkplaatsen die gedetacheerd zijn bij bedrijven ook zijn meegeteld is het aantal nieuwe banen niet juist. Zo zou de marktsector volgens de staatssecretaris in 2013 en 2014 ruim 9000 banen hebben gerealiseerd, terwijl 6000 extra banen de afspraak was. Maar door het meetellen van de gedetacheerden kloppen die getallen niet. Als die buiten beschouwing worden gelaten, dan is er nog maar sprake van 4000 nieuwe banen voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking. En in dat geval zou de Quotumwet met ingang van 1-1-2016 van toepassing moeten worden. 
Het laatste woord is er nog niet over gezegd, er volgt nog een debat met de staatssecretaris en de Tweede Kamer. Mw. Klijnsma heeft al aangegeven dat ze haar eigen rekenmethode blijft gebruiken.