Familie krijgt vergoeding na bedrijfsongeval

Wanneer een werknemer door een bedrijfsongeval ernstig letsel oploopt, dan heeft hij in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Als het wetsvoorstel Affectieschade wordt aangenomen komt krijgt zijn familie ook recht op een schadevergoeding. 
 
Als een werknemer ernstig letsel of zelfs komt te overlijden door een bedrijfsongeval krijgt de familie recht op een vergoeding voor de immateriële schade. De hoogte van die vergoeding kan variëren van € 12.500 tot € 20.000 en is onder meer afhankelijk van de relatie die het familielid met slachtoffer of overledene heeft. Bij overlijden is de vergoeding € 2.500 hoger dan bij ernstig en/of blijvend letsel. De werkgever is aansprakelijk voor deze vergoedingen. Verrekening verloopt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) verzorgt de uitkering en zal die proberen te verhalen op de werkgever.
Het wetsvoorstel Affectieschade heeft ook betrekking op verkeersongevallen en schade door medische fouten. In 2006 is een eerder voorstel om Affectieschade te regelen verworpen door de Eerste Kamer.
 
Zelf het wetsvoorstel Affectieschade lezen? Klik hier