Werknemers krijgen wettelijk recht op spreken bedrijfsarts en second opinion

Door een wijziging in de Arbowet wordt het mogelijk dat een werknemer het recht krijgt op een second opinion van een andere bedrijfsarts als hij twijfelt over het oordeel van zijn eigen bedrijfsarts. Minister Asscher heeft op dit voorstel van de ministerraad een akkoord verkregen. Zijn voorstellen zijn een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de arbeidsgerelateerde zorg.
 
Arbodiensten en bedrijfsartsen moeten voor een onafhankelijke klachtenregeling gaan zorgen als werkgevers en werknemers niet tevreden zijn over hun behandeling. De klachtenregeling wordt een wettelijk verplicht onderdeel in elk contract dat door een werkgever met een arbodienst of bedrijfsarts wordt afgesloten. De ondernemingsraad of zijn VGWM-commissie kan bij de behandeling van het instemmingsverzoek voor het afsluiten van het contract zich vergewissen of de klachtenregeling onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 
Bedrijfsartsen
De bedrijfsartsen hebben ook wensen voor het verbeteren van de Arbowet. Zo willen ze dat er meer aandacht verplicht wordt voor de preventie van uitval door ziekte en ongevallen. Weliswaar is het recht op preventief medisch onderzoek (PMO) in de wet vastgelegd, maar er wordt maar mondjesmaat gebruik van gemaakt.
 
Inspectie SZW
De voormalige Arbeidsinspectie krijgt een rol in het geval werkgevers geen contract afsluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. In dat geval kan de Inspectie SZW handhavend optreden. Dat is ook het geval als een bedrijfsarts verzuimd om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Onlangs bleek dat 7 van de 10 bedrijfsartsen verzuimen om dergelijke meldingen te doen. 
 
Als het wetsvoorstel, voorzien van het advies van de Raad van State, bij de Tweede Kamer wordt ingediend wordt de tekst ervan openbaar.