SER publiceert nieuw versie voorbeeldreglement

Het was beloofd voor het voorjaar van 2014, maar op 16 juni 2015 verscheen dan toch de nieuwe versie van het voorbeeldreglement voor de ondernemingsraad. Door de wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van juli 2013 voldeed het voorbeeldreglement niet meer. Zo moet onder meer uit alle OR-reglementen het handtekeningvereiste worden geschrapt. 
 
Het voorbeeldreglement bevat een uitgebreide toelichting bij alle artikelen, zodat de juiste teksten gekozen kunnen worden en het reglement van de OR daardoor niet in strijd is met de wet. 
Zowel voor het lijstenstelsel, personenstelsel, kiesgroepen als voor het instellen van de verschillende soorten OR-commissies zijn voorbeeldteksten terug te vinden. Ook COR en GOR-reglementen zijn uitgewerkt. Naast de uitgebreide versie met toelichting zijn ook Word-versies van de verschillende soorten reglement te downloaden. Tot 1 augustus is het mogelijk om een papieren versie van het voorbeeldreglement 2015 aan te vragen. Verzending geschied vanaf 15 augustus.
 
Review van uw OR-reglement
Het is een verstandige zaak om voorafgaand aan het organiseren van reguliere OR-verkiezingen het OR-reglement te reviewen. Voldoet het nog aan wat er nodig is om tot een goede afspiegeling van de in de onderneming werkzame personen te komen? Is een wijziging van de kiesgroep indeling nog wel juist? Moet er wat aangepast worden aan het actief of passief kiesrecht? Moeten er andere eisen worden gesteld aan de herkiesbaarheid van OR-leden, of zijn er groepen medewerkers – ZZP-ers bijvoorbeeld – die we ook als in de onderneming werkzaam moeten benoemen, zodat ze zich ook kandidaat kunnen stellen voor de OR. Het zijn maar een paar van de aspecten die bij een herziening van het reglement besproken kunnen worden. En natuurlijk moeten de laatste wetswijzigingen worden doorgevoerd, zoals het schrappen van het handtekeningvereiste en de verplichtingen om het reglement en het OR-jaarverslag aan de bedrijfscommissie op te sturen.
Het voorbeeldreglement van de SER helpt om tot de juiste aanpassingen te komen. Als de OR daarmee klaar is, dan dient de OR daar een formeel besluit over te nemen. Doorgaans zal dat – conform de bepalingen in het huidige OR-reglement – met twee derde meerderheid gedaan moeten worden. Daarna dient de OR het reglement voor commentaar aan de bestuurder voor te leggen. Formeel hoeft de ondernemingsraad niets met dat commentaar te doen; het reglement bindt immers alleen de OR. Natuurlijk heeft uw bestuurder wel een put als blijkt dat er bepalingen in het reglement staan die in strijd zijn met de WOR. In dat geval is het verstandig die onderdelen aan te passen.
 
  • Zelf het voorbeeldreglement met toelichtingen downloaden? Klik hier
  • Wordversies van reglementen en instellingsbesluiten downloaden? Klik hier
  • Zelf een papieren versie aanvragen bij de SER (tot 1-8-2015)? Klik hier