Ontslag van één werknemer is een reorganisatie

Het gerechtshof in Den Haag heeft – in navolging van de kantonrechter – een uitspraak gedaan over het ontslag van één werknemer. Volgens de ondernemer was dit een individuele ontslagzaak, volgens de werknemer is zijn ontslag het gevolg van een reorganisatie. En het hof was het met de werknemer eens.
 
In de procedure is er eerst gedoe over het ontbreken van handtekeningen onder de cao. Volgens de ondernemer is die daarom niet geldig en zijn de bepalingen over reorganisatieontslag daarin niet van toepassing. Het hof stelt zich op het standpunt dat het ontbreken van de handtekeningen niet maakt dat er geen cao bestaat. Die was destijds met de rechtsvoorganger van de huidige ondernemer afgesloten. Een cao is formeel (Wet op de loonvorming, artikel 4) pas van toepassing als die met tekst en toelichting bij de minister van SZW is ingediend en gaat dan de daaropvolgende dag in.
De rechtsvoorganger heeft verzuimd de cao formeel te melden. Het hof vindt dat de rechtsopvolger vervolgens zelf heeft verzuimd dit alsnog te doen. Daarmee vindt het hof dat cao kan worden gevolgd, ook al is die al sinds 31 juli 2011 verlopen.
Het ontslag de medewerker doordat zijn functie is vervallen is het gevolg van de overname door de huidige ondernemer en valt daardoor onder de bepalingen in de cao die voor een reorganisatieontslag van toepassing zijn. Hij is de enige medewerker waarvan de functie door de overname vervalt. De sociale begeleidingsregeling uit de cao bij reorganisatieontslag is dan ook voor deze medewerker van toepassing.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier