Nieuwe site voor veilig en gezond werken

Als het aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt, dan nemen werkgevers en werknemers zelf initiatieven om gezond en veilig te werken. Om die zelfregulering te ondersteunen is een website gelanceerd waarop ideeën en nuttige instrumenten te vinden zijn om veilig en gezond werken mogelijk te maken.
 
Op www.gezondenveiligwerkt.nl zijn instrumenten te vinden die het zelf organiseren van gezond en veilig werken mogelijk te maken. Er is informatie te vinden over pilots waarin de zelfregulering voor gezond en veilig werken is toegepast. Er is een mogelijkheid om ervaringen te delen en om inspiratie op te doen.