De feiten over de ontslag- en flexibele arbeidsveranderingen

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er al de nodige veranderingen van kracht en op 1 juli 2015 treedt opnieuw een deel van deze wet in werking. Zo gaat op die datum de Transitiewet in werking en worden de ontslagregels aangepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom – ook voor de OR – alle feiten op een rijtje gezet
 
In de vorm van factsheets heeft SZW voor werknemer en werkgever een reeks van maatregelen uitgewerkt en van toelichting voorzien. Voor de ondernemingsraad zijn deze factsheets ook handig, omdat daarmee beoordeelt kan worden of de organisatie zich houdt aan de nieuwe spelregels op het gebied van ontslag en flexibele arbeid. Wanneer aanpassingen in de regelingen voor aanstellings- of ontslagbeleid worden doorgevoerd is het instemmingsrecht van de OR van toepassing. In ieder geval zullen die aanpassingen aan de nieuwe wettelijke regels moeten voldoen. 
 
Zelf de factsheets lezen? Klik hier