Checklists over pensioenen

Er wordt hard gewerkt in de pensioensector om na de zomer met checklists te komen om de informatievoorziening over de pensioenen te verbeteren. Die checklists zijn gericht op de ondernemer, maar ook de ondernemingsraad kan daar zijn voordeel mee doen. Goede informatievoorziening op dit punt is immers van groot belang voor de werknemers.
 
Al eerder kon u lezen over de wetswijziging per 1-7-2015 die een betere informatievoorziening over de pensioenen regelt.
Met de checklists die nu ontwikkeld worden kan de ondernemingsraad zelf vaststellen of medewerkers voldoende geïnformeerd worden over hun ‘portemonnee van later’. Nu gaat dat nog in de vorm van een startbrief bij aanvang van een arbeidsovereenkomst. Die wordt vervangen door informatie op drie niveaus: 
  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan uw werknemer moet verstrekken na indiensttreding;
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling;
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.