Wet Pensioencommunicatie gaat op 1 juli 2015 in

Vlak voordat de Eerste Kamer werd ontbonden om plaats te maken voor de nieuwe gekozen Kamerleden is nog via een hamerslag ingestemd met de Wet pensioencommunicatie. Door die wet moeten pensioenuitvoerders meer werk maken van hun voorlichting over hun pensioenen aan de deelnemers. Werknemers moeten beter geïnformeerd worden over hun portemonnee van later. 
 
De wet verplicht om voor nieuwe werknemers uitgebreide informatie in de vorm van een informatiepakket beschikbaar te stellen. Die informatie zal op termijn de huidige startbrief vervangen.
Het pakket bevat een lagenstructuur. De eerste laag bevat de basisinformatie die bij de start van het dienstverband door de pensioenuitvoerder aan de deelnemer gegeven moet worden. De tweede en derde laag bevatten een verdere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling en – in laag 3 – achtergrondinformatie zoals het pensioenreglement. Laag 2 & 3 hoeven niet te worden verstrekt, maar moeten wel te raadplegen zijn op de website van de pensioenuitvoerder.
 
De ondernemingsraad kan er op toezien dat de werkgever werk maakt van de voorlichting aan het personeel over de pensioenen. In veel gevallen willen pensioenuitvoerders op voorlichtingsbijeenkomsten toelichting geven op de pensioenregelingen en eventuele wijzigingen. Soms worden ook spreekuren aangeboden waarin medewerkers hun eigen pensioensituatie kunnen bespreken met een pensioendeskundige. Dat zou ook onderwerp van een initiatiefvoorstel van de OR kunnen zijn.
 
Zelf het aangenomen wetsvoorstel lezen? Klik hier