Rijksbrede OR voor alle ministeries

Er komt één groepsondernemingsraad (GOR) voor alle ministeries van het Rijk. Uitzondering vormt vooralsnog het ministerie van Defensie omdat dit ministerie en de daaronder vallende diensten, bedrijven en instellingen niet onder de Wet op de ondernemingsraden valt. Het voornemen van minister Blok om tot zo’n rijksbrede OR te komen valt niet overal in goede aarde. De Departementale Ondernemingsraad (DOR) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie stapt naar de rechter om de vorming van de GOR zoals beoogd tegen te houden.
 
Minister Blok ziet grote voordelen in zo’n DOR, omdat beleid dat voor meerdere ministeries van toepassing is daar kan worden besproken en van medezeggenschap voorzien. 
De DOR van Justitie is het niet eens met de zetelverdeling in de GOR van het Rijk. De DOR betoogt dat hun ministerie vier zetels krijgt voor de 30.000 medewerkers die er werken. Het ministere voor Algemene Zaken krijgt twee zetels, terwijl daar maar 400 ambtenaren actief zijn. Dat heeft te maken met de zetelverdeling die men wil aanhouden: ministeries tot 10.000 medewerkers krijgen er twee, die tot 20.000 krijgen er drie en alles daarboven vier. Op die manier wordt de DOR niet groter dan zo’n 25 zetels.
Er is – voor wat de DOR betreft – beslist geen sprake van een evenredige vertegenwoordiging en vinden daarmee dat de instelling op deze manier in strijd is met de wet.