Kijk eens met de ogen van de Inspectie SZW

De ondernemingsraad of PVT kan nu met de ogen van Inspectie SZW naar de eigen arbeidsomstandigheden kijken. De Inspectie heeft vijf basisinspectiemodules samengesteld. Daarin staan de algemene werkwijzen die inspecteurs gebruiken bij het inspecteren van bedrijven en organisaties. De vijf modules zijn ook voor derden beschikbaar als arbocoördinator, veiligheidsfunctionarissen en… de ondernemingsraad. 
 
Met behulp van de basisinspectiemodules (BIM) kan de OR ook zelf vaststellen of aan de vereisten wordt voldaan. De modules zijn opgesteld met de laatste technische inzichten op de verschillende terreinen.
Het gaat om de volgende vijf modules.
 
1. Blootstelling aan biologische agentia
BIM 1 is gemaakt voor die situaties waarin werken met biologische agentia niet het doel is, maar waarbij werknemers wel met speeksel, bloed, zweet met daarin bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten. Blootstelling aan dergelijke micro-organismen kan leiden tot een infectieziekte, allergie of vergiftiging. De gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, kinderopvang of dierenartsen vallen onder deze BIM.
 
2. Gasexplosiegevaar
BIM 2 is toepasbaar bij alle bedrijven waar met ontplofbare gassen wordt gewerkt. 
 
3. Stofexplosiegevaar
Ook door stof kunnen ontploffingen plaats vinden. Het zijn dan eigenlijk vaste brandbare stoffen die als stofdeeltjes (kleiner dan een halve millimeter) door de lucht zweven. De BIM3 is voor deze bedrijven gemaakt.
 
4. Werken in verontreinigde grond
In BIM 4 staat de instructie voor een inspectie op werkzaamheden in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater.
 
5. Werken met biologische agentia in laboratoria
BIM 5 gaat over dezelfde stoffen als in BIM 1, maar dan gericht op het werken ermee in laboratoria. Blootstelling aan biologische agentia kan leiden tot een infectieziekte, allergie of vergiftiging.
 
Zelf de basisinspectiemodules downloaden?