Discriminatie op grond van leeftijd mag soms wel

Het is verboden om te discrimineren op grond van leeftijd. Maar op deze regel heeft de wetgever wel een uitzondering gemaakt. Als een objectieve reden te geven is voor het onderscheid op leeftijd, dan is dat wel toegestaan. Een medewerker van 60 jaar was het niet eens met een 60plusregeling in het sociaal plan van haar werkgever en beland uiteindelijk bij de kantonrechter.
 
De werkneemster krijgt ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Ze krijgt een ontslagvergoeding van zo’n € 34.000 aangeboden. Maar daar is ze het niet mee eens. Jongere werknemers die ook ontslag krijgen ontvangen een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule en die maakt aanzienlijk hoger (zo’n € 175.000) uit als deze medewerkster daarvoor zou kunnen kiezen. Ze vindt dat er een onrechtvaardig onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt.
De werkgever is het daar niet mee eens. Hij verwijst naar de verschillende posities op de arbeidsmarkt voor de verschillende leeftijdsgroepen en voert juist aan dat de 60+-regeling rekening houdt met het voorkomen van pensioenschade en het vasthouden aan een zeker inkomensniveau.
En nu er toch naar gekeken wordt: de berekening van die € 34.000 was niet helemaal juist, zodat de werkgever nu inzet op een ontslagvergoeding van zo’n € 17.000.
 
Hoe oordeelt de kantonrechter?
Onderscheid op grond van leeftijd is uitsluitend toegestaan als er sprake is van een objectieve rechtvaardiging. En daarvoor is een legitiem doel nodig. In dit geval hebben werkgever en vakbonden in het sociaal plan afspraken gemaakt voor het beschermen van de belangen van oudere en jongere werknemers. De rechter vindt dat er sprake is van een passende regeling voor een legitiem doel. Daarmee is het mogelijk om = met de leeftijd als basis – tot andere afspraken te komen.
De rechter vindt wel dat de werkgever zijn oorspronkelijke bod gestand moet doen en oordeelt dan ook dat de werkneemster de ontslagvergoeding van € 34.000 toekomt.
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
 

8 reacties

 1. 2combatant op 22 juni 2022 om 15:09

  2smithsonian 2. 3humorously op 4 juli 2022 om 17:58

  3memento 3. dissertation writing services in usa op 5 juli 2022 om 12:37

  best dissertation writing service https://professionaldissertationwriting.org/ 4. dissertation acknowledgements op 5 juli 2022 om 18:33


 5. dissertation acknowledgements op 5 juli 2022 om 21:30


 6. dissertation online help op 6 juli 2022 om 04:47

  writing your dissertation in https://examplesofdissertation.com/ 7. phd dissertation op 6 juli 2022 om 08:41

  dissertation proposal template https://writing-a-dissertation.net/