Vaker afspraken over arbeidsbeperkten in cao’s

Werkgevers en vakorganisaties maken vaker in de nieuwe cao afspraken over het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2015 zijn – volgens werkgeversorganisatie AWVN – in de helft van de afgesloten cao’s afspraken daarover gemaakt.
 
Sowieso is het voor elke ondernemingsraad van belang om de inhoud van de nieuwe cao te kennen. Op die manier is het beter mogelijk om toezicht te houden op het opvolgen van de nieuwe maatregelen uit de cao door de eigen organisatie. En tijdig vooruitdenken op het creëren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking kan ook lonend zijn voor het bedrijf doordat er geen boetes opgelegd kunnen worden als blijkt dat het beoogde quotum aan nieuwe banen door het bedrijfsleven niet wordt gehaald. Zet de invoering van de wet dus op de overlegagenda. 
Via de website ‘werkgevers gaan inclusief’ besteed het AWVN aandacht aan de invoering van de Participatiewet door werkgevers. Daar is veel informatie te vinden over de manier waarop werkgevers (en elke ondernemingsraad of PVT) een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarop is ook af te lezen in hoeverre het quotum van 7500 banen voor dit jaar is behaald.
 
Zelf het bericht over de cao’s lezen? Klik hier
Zelf de website ‘werkgevers gaan inclusief’ bekijken? Klik hier