Quotumwet vanaf 2017 van kracht

Door het aannemen van de Quotumwet door de Eerste Kamer kunnen werkgevers vanaf 2017 beboet worden als ze voor onvoldoende arbeidsplaatsen hebben gezorgd voor mensen met een arbeidsbeperking. De ondernemingsraad heeft de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van deze doelgroep te bevorderen, dus is het tijd voor actie op dat gebied zodat boetes te zijner tijd niet aan de orde zijn.
 
Via een formule uit de Quotumwet kan berekend worden hoeveel arbeidsplaatsen een organisatie dient te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In het totaal heeft het bedrijfsleven de opdracht op tot 2026 100.000 banen te scheppen. De overheid zelf neemt 25.000 arbeidsplaatsen voor haar rekening.
Als een werkgever te weinig arbeidsplaatsen heeft gecreëerd, dan kan een boete volgen van € 5000 per niet ingevulde arbeidsplek. Of de boetes uit de nu aangenomen wet daadwerkelijk opgelegd gaan worden is nog de vraag, want als er tot vanaf 1-1-2013 tot 1-1-2016 door het bedrijfsleven er meer dan 10.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen, dan wordt het boetebeleid niet van kracht. De Quotumwet is wettelijke de stok achter de deur voor een goede toepassing van de Participatiewet.
 
De OR heeft een wettelijke taak
Artikel 28 van de WOR geeft elke ondernemingsraad de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Het is dan ook zaak om de invulling van de Participatiewet op de overlegagenda met de bestuurder te zetten. Bespreek welk werk er voor deze doelgroep te doen valt en knip daarvoor eventueel taken op in overzichtelijke delen. Bekijk of er taken van het huidige personeel in aanmerking komt om het door mensen met een arbeidsbeperking te laten doen. Maak proefdraaien mogelijk, pas de sollicitatieprocedure aan en zorg voor het aanstellen van een jobcoach. 
De bestuurder is mogelijk makkelijker over te halen door te wijzen op de mobiliteitsbonus die voor deze doelgroep beschikbaar is en de No Riskpolis die er voor zorgt dat de kosten voor een zieke werknemer na 13 weken door het UWV worden betaald.