Meldpunt misstanden Wet werk en zekerheid

Berichten in de media over organisaties die versneld van tijdelijk personeel af willen om het uitbetalen van een transitievergoeding te voorkomen zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in het door vakorganisatie CNV oprichten van een meldpunt voor misstanden bij het invoeren van de Wet werk en zekerheid (WWZ). 
 
Overheid, werkgevers en vakbonden hebben beoogd om de positie van de flexibele arbeidskrachten te verstevigen, omdat ze door de WWZ na twee jaar al in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De praktijk zal echter ook kunnen zijn dat bij deze medewerkers de arbeidsovereenkomst na 3 contracten (7 maanden en 2x 8 maanden) en 23 maanden van rechtswege afloopt en ze zonder transitievergoeding de organisatie verlaten. Daar is juridisch gezien niets mis mee, maar een dergelijke handelwijze staat haaks op de oorspronkelijke bedoelingen van de WWZ.
 
De rol van de OR
De ondernemingsraad heeft een zorgtaak op het gebied van het naleven van gemaakte regels en afspraken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. De invoering van de WWZ maakt daar onderdeel van uit. Het wijzigen van aanstellings- of ontslagregelingen is instemmingsplichtig (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel e), zodat ook op die manier de OR naleving van de wettelijke regels kan bevorderen.
 
Zelf een klacht melden? Klik hier
 

1 reactie

  1. 3closest op 22 juni 2022 om 13:37

    3holiday