Handtekeningenplicht blijvend afgeschaft

De in 2013 afgeschafte handtekeningplicht voor het via een vrije lijst kandidaatstellen voor de ondernemingsraad wordt niet opnieuw ingevoerd. Dat valt op te maken uit de brief van Minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de stand van zaken in de medezeggenschap.
 
Het waren vooral de vakorganisaties die zich verweerden tegen het afschaffen van de handtekeningenplicht. Ze meenden dat dit ten koste zou gaan van het draagvlak dat OR-leden hebben voor hun lidmaatschap. Volgens de minister heeft het afschaffen niet tot problemen op dat vlak geleid en betoogt hij dat het aan de OR en de OR-leden zelf is om draagvlak te creëren. Dat is ook de kern van een eerder uitgebracht SER-advies over dit vraagstuk. Dat kan doordat collega’s een OR-kandidaat mondeling of schriftelijk steunen of dat ze door een collega worden gevraagd om zich kandidaat te stellen.
 
OR en PVT doen er toe op arbogebied
In zijn brief schrift hij ook over het rapport ‘Arbo in bedrijf 2014’ van de Inspectie SZW. Daaruit blijkt dat werkgevers met een OR of PVT vaker overleggen over de arbeidsomstandigheden dan werkgevers zonder zo’n medezeggenschapsorgaan. Dat biedt dus kansen voor elke OR of PVT om dat beleid te beïnvloeden.
 
  • Zelf de kamerbrief over de stand van zaken in de medezeggenschap lezen? Klik hier
  • Zelf het SER-advies lezen over draagvlak? Klik hier
  • Zelf het rapport ‘Arbo in bedrijf’ lezen? Klik hier