Fikse boetes voor leidinggevenden

In twee jaar tijd hebben vijfentwintig leidinggevenden van de Inspectie SZW een boete gekregen. Als een leidinggevende verantwoordelijk is voor een geconstateerde overtreding of daar een belangrijke rol in heeft gespeeld kan de Inspectie dat doen. Gemiddelde boete: ruim 17.000 Euro. Daar bovenop krijgt het bedrijf ook nog eens een boete voor het dubbele van dat bedrag.
 
Dergelijke boetes kunnen worden opgelegd bij het overtreden van arbeidswetten zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen. Het bedrijf kan daarvoor een boete krijgen, maar de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) kan ook degene die leiding geeft aan het bedrijf beboeten. In dat geval zal persoonlijk verwijtbaar handelen van de leidinggevende geconstateerd moeten worden. Ook moet er bewijs beschikbaar zijn dat de leidinggevende van de overtreding geweten heeft, daar zeggenschap over heeft en geen actie ondernomen heeft om de overtreding niet langer te laten voortduren. In dat geval is niet alleen het bedrijf schuldig, maar ook de leidinggevende die de overtreding willens en wetens heeft laten voortduren. 
De hoogte van de boete is in principe 50 procent van de boete die het bedrijf krijgt.
In het totaal is ruim € 433.000 aan boetes opgelegd. Het hoogste boetebedrag bedroeg € 68.000.