Eerste Kamer akkoord met recht op thuiswerken

Vanuit huis én op flexibele tijden werken. Dat is het verzoekrecht voor werknemers waarmee de meerderheid van de Eerste Kamer op 14 april 2015 akkoord is gegaan, zodat werkgevers alleen zo’n verzoek kunnen afwijzen als het de kwaliteit van de werkzaamheden aantoonbaar verminderd.
 
Wet Aanpassing Arbeidsduur wordt vervangen
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet Flexibel Werken, daardoor wordt de Wet Aanpassing Arbeidsduur vervangen. Het kabinet moet nog een besluit nemen over het overnemen van het voorstel voordat het als wet – met handtekening van de Koning – gepubliceerd kan worden in het Staatsblad.
Door de nieuwe wet krijgen werknemers meer grip op de eigen arbeidstijden en… ook op de plaats waar de arbeid wordt verricht. Op die manier zijn werk- en (mantel)zorgtaken beter te combineren en autonomie op het gebied van werktijden en werkplek vergroot de arbeidstevredenheid van werknemers.
 
Afwijzen kan alleen met objectieve rechtvaardiging
Vergelijkbaar met de te vervangen wet kunnen werknemers een verzoek indienen om arbeidstijden en –plek aan te passen. De werkgever kan het verzoek alleen afwijzen als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van de veiligheid, de combinatie van werkroosters of van financiële of organisatorische aard. 
Zo zal een productiemedewerker aan de lopende band toch echt geen goedkeuring krijgen om thuis te gaan werken. Dat wordt anders als het om bijvoorbeeld kantoorfuncties gaat. 
De werkgever heeft één maand de tijd om op het verzoek van de werknemer te reageren. Als hij dat niet doet, wordt automatisch het verzoek van de werknemer als gehonoreerd beschouwd.
De vakorganisaties zijn wel enthousiast over de nieuwe wet; ze verwachten daardoor in de cao-overleggen verdere afspraken te kunnen maken over flexibele arbeidstijden en thuiswerken. 
 
  • Zelf het verslag van de Eerste Kamer lezen? Klik hier
  • Zelf het wetsvoorstel en amendementen lezen Klik hier
 

1 reactie

  1. 2contrition op 22 juni 2022 om 03:57

    2authority