Kantonrechter kent de WOR niet

Een ondernemingsraad stapt naar de kantonrechter vanwege een geschil met de bestuurder over de kosten voor een deskundige op het gebied van pensioenen. De bestuurder is de mening toegedaan dat de OR zich helemaal niet bezig zou moeten houden met de pensioen, omdat daarvoor de COR is aangewezen. Uit de uitspraak van de kantonrechter hierover blijkt dat hij de WOR niet kent.
 
De ondernemingsraad riep de expertise van een advocatenkantoor is advies over de overgang van pensioenrechten in het verleden, de hiermee samenhangende veranderingen in de arbeidsvoorwaarde pensioen en de rol van de ondernemingsraad hierin. De bestuurder vond dat de OR daarin geen taak heeft, omdat de Centrale Ondernemingsraad (COR) de bevoegdheden op dit terrein behartigd. De OR heeft daarom geen taak te vervullen op dat punt en daarom heeft de bestuurder de kosten voor de ingehuurde pensioenexpertise afgewezen. 
In zijn uitspraak is de kantonrechter het op dat punt met de bestuurder eens. Maar uit zijn uitspraak blijkt ook dat hij de WOR niet kent, want hij concludeert dat de OR niet ontvankelijk in zijn verzoek, omdat het geschil niet voor bemiddeling aan de bedrijfscommissie is voorgelegd. Tot 19 juli 2013 was het verplicht om eerst bemiddeling aan de bedrijfscommissie te vragen bij geschillen over de toepassing van de wet. Per die datum is die verplichting echter vervallen en kan direct een geschil aan de kantonrechter worden voorgelegd. Vrijwillige bemiddeling door de bedrijfscommissie is nog steeds mogelijk. 
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier