Informatie over Participatiewet en Quotumwet gebundeld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een kennisdocument online gezet waarin een heldere samenvatting wordt gegeven over doelstelling en uitwerking van de Participatiewet en de daaraan gekoppelde Quotumwet. Een handig document voor elke OR die werk wil maken van de arbeidsdeelname voor mensen die daarin beperkt zijn.
 
In veertien pagina’s wordt een overzicht gegeven over achtergronden en precieze afspraken om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Het is de bedoeling om in 2016 zo’n 125.000 banen voor deze doelgroep gerealiseerd te hebben. 
Er zijn antwoorden te vinden op vragen als:
  • Hoeveel extra mensen uit de doelgroep moeten er in dienst genomen worden;
  • Hoe weetje of iemand niet langer tot de doelgroep behoort;
  • Hoe weetje of iemand tot de doelgroep behoort;
  • Hoe kan de werkgever het doelgroepregister raadplegen;
  • Hoe beoordeelt het UWV de mensen met een arbeidsbeperking;
  • Tellen inleenverbanden (zoals detachering en uitzendovereenkomsten) ook mee?;
  • Of u zelf om een beoordeling door UWV kunt vragen;
  • Welke ondersteuning de werkgever van de gemeente en UWV kan krijgen;
 
Elke ondernemingsraad heeft vanuit de WOR (artikel 28) de taak om die arbeidsdeelname te bevorderen. Het kennisdocument kan daar zeker behulpzaam bij zijn.
 
Zelf het document (pdf) downloaden? Klik hier