Feiten over de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft fikse gevolgen voor het personeelsbeleid in organisaties en bedrijven. De eerste maatregelen uit deze wet zijn al drie maanden van kracht en op 1 juli a.s. treden nieuwe maatregelen uit deze wet in werking. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een dertien factsheets de informatie over deze wet online gezet.
 
De nieuwe wet heeft gevolgen voor de flexibele arbeid, voor het ontslag van medewerkers (transitievergoeding). Voor een aantal wijzigingen geldt dat in de cao afwijkende bepalingen opgenomen mogen worden. Ook dat wordt in de factsheets benoemd. Vervolgens moet wel in de eigen cao nagezocht worden of er afwijkende afspraken zijn vastgelegd. De factsheets zijn soms bedoeld voor de werkgever, soms voor de werknemer. Er zijn onder meer factsheets voor:
 
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao;
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verlengen;
  • einde van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • ontslag payrollwerknemer.
  • werken met een uitzendkracht;
  • werkgevers en oproepkrachten;
 
Klik hier voor het complete overzicht aan factsheets