Belastingdienst licht werkkostenregeling toe

Op de website van de Belastingdienst zijn hun antwoorden te vinden op tal van veel gestelde vragen te vinden over de toepassing van de Werkkostenregeling (WKR) in de praktijk van alledag. Op die manier wordt duidelijk hoe de regeling in de praktijk wordt toegepast. Het overzicht geeft elke OR de kans om zelf vast te stellen hoe de Belastingdienst met de WKR omgaat. 
 
Zo is er toelichting op de combinatie van bedrijfsfeesten en zakelijke bijeenkomsten en andere combinaties op dat terrein. Ook de vergoeding van maaltijden op de werkplek wordt toegelicht. 
Al deze kennis zorgt er voor dat bedrijven tijdig kunnen bijstellen in de wijze waarop de belastingvrijeruimte van 1,2 procent wordt besteed, want een overschrijding van dat budget komt op een boete van 80 procent te staan. Ook het parkeren bij het werk, en ingewikkelder zaken als een gezamenlijke kantine in een bedrijfsverzamelgebouw komen in de vragen & antwoorden voor.
Voor een wakkere OR is dit overzicht mogelijk leerzaam. Een initiatiefvoorstel van de OR om de beperkte middelen optimaal te besteden zal zeker op steun van de achterban kunnen rekenen.
Ook heeft de Belastingdienst in februari een webinar gehouden. In een toelichting van een uur komen via een You Tube-uitzending tal van onderwerpen aan bod: mee-eten in de kantine, het bedrijfsfeest, de fiets van de zaak, thuiswerken e.d. Let op: over de bewering dat maaltijd en consumpties tijdens een bedrijfsfeest na een zakelijke activiteit wordt inmiddels anders gedacht bij de Belastingdienst. In de webinar wordt het als gerichte vrijstelling gezien, maar dat wordt nu toch in de 1,2 procent vrije ruimte ondergebracht,
 
  • Zelf de vragen en antwoorden bekijken? Klik hier
  • Zelf de webinar van de Belastingdienst bekijken? Klik hier