Alleen kantonrechter kan OR-lid van taken ontheffen

Een ambtenaar in dienst van de gemeente wordt op geschorst door zijn werkgever. Die bepaalt ook dat hij in verband daarmee ook geschorst wordt voor zijn OR-werk. Daar denkt – in hoger beroep – de Central Raad van Beroep (CRB) anders over.
 
Uit de uitspraak van de CRB blijkt dat de werkgever wel de bevoegdheid heeft om een medewerker te schorsen, maar niet om onder die schorsing ook het OR-werk te laten vallen. Alleen de kantonrechter kan – op basis van artikel 13 van de WOR – een werknemer uitsluiten van één of meer OR-werkzaamheden. Het OR-lid heeft bezwaar gemaakt tegen de schorsing van zijn OR-werk, omdat hij daardoor ook vacatiegelden misliep. De werkgever beriep zich op een artikel uit het Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) als grondslag voor de schorsing en rekende daar ook het OR-werk onder. 
Uit de uitspraak van het CRB blijkt eens te meer dat het alleen en uitsluitend aan de kantonrechter is voorbehouden om een OR-lid van die taken uit te sluiten.
 
Zelf de uitspraak van het CRB lezen? Klik hier