We gaan steeds later met pensioen

De gemiddelde leeftijd van werknemers die met pensioen gaan is in 2014 gestegen naar 64,1 jaar. Dat is 0,2 jaar hoger dan 2013 en 0,5 jaar hoger dan 2012. En in 2014 was voor het eerste meer dan de helft van de werknemers 65 jaar of ouder op het moment dat het pensioen in ging. We werken inderdaad langer door, tegelijkertijd groeit de groep gepensioneerden tot 3,1 miljoen mensen.
 
De maatregelen van de overheid om later met pensioen te gaan blijken effectief. Al acht jaar gaan werknemer steeds later met pensioen en neemt het aantal werknemers dat vervroegd met pensioen gaat af. In veel cao’s zijn VUT-regelen afgeschaft of versoberd, tegelijkertijd zijn ook gunstige belastingmaatregelen voor vervroegd pensioen afgeschaft. Het wordt op die manier steeds lastiger om eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
 
Pensioenleeftijd verschilt per branche
Werknemers bij de overheid gingen in 2014 gemiddeld met 63,2 jaar met pensioen. Voor een deel is dat cijfer te verklaren door de gemiddelde pensioenleeftijd bij Defensie van 59 jaar. Het langst wordt doorgewerkt in de landbouw en visserij en in de cultuur-, milieu en overige dienstverlening
Werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten gingen in 2014 met 63,2 jaar het vroegst met pensioen. Voor een deel komt dit door de lage pensioenleeftijd van werknemers bij Defensie van gemiddeld 59 jaar. Het hoogst is de gemiddelde pensioenleeftijd in de landbouw en visserij en in de cultuur-, milieu en overige dienstverlening. Ze gaan veel later met pensioen dan de in 2014 geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en 2 maanden.