Waardering voor bedrijfsarts en casemanager neemt toe

De tevredenheid over de dienstverlening door bedrijfsarts en casemanager van arbodiensten neemt toe. Onderzoek onder 1000 medewerkers die na ziekmelding met hun arbodienst te maken kregen laat zien dat de tevredenheid daarover in het afgelopen jaar is toegenomen. Is dat ook in elke organisatie het geval?
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat zo’n 68% (zeer) tevreden is over de arbodienst en de tevredenheid over het functioneren van de bedrijfsarts is gestegen van 75% in 2013 naar 81% in 2014. Driekwart van de werknemers vindt dat er vertrouwelijk met hun medische gegevens wordt omgegaan. Die uitslag lijkt wat in tegenspraak met eerdere berichten vanuit vakorganisaties over onzorgvuldig handelen met medische dossiers door bedrijfsartsen en arbodiensten. 
Twee derde van de werknemers is (zeer) tevreden over de onafhankelijkheid van de arbodienstverlener en 20 procent is ‘niet tevreden, niet ontevreden’.
 
Eigen onderzoek OR
Een ondernemingsraad met twijfel over de dienstverlening van de arbodienst kan natuurlijk zelf ook zijn licht opsteken bij collega’s en hun naar de ervaringen vragen met de arbodienst en bedrijfsarts. Die uitkomsten kunnen van pas komen bij het beoordelen van de vraag of het contract met de dienstverlener wel (stilzwijgend) verlengd moet worden.
 
Zelf de onderzoeksresultaten bekijken? Klik hier