Opleiden van oudere medewerkers werkt

In de opleiding van ouder personeel wordt maar moeizaam geïnvesteerd door werkgevers. De terugverdientijd van hun investering wordt vaak als te kort beoordeeld, zodat de scholing er maar bij blijft. Onderzoek van onderzoeksinstituut ROA van de Universiteit Maastricht laat echter zien dat het loont om oudere werknemers op te leiden. Het draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek is een extra stimulans voor de OR om ook voor deze leeftijdscategorie scholing aan te bieden.
 
Volgens de onderzoekers leveren goede opleidingsmogelijkheden voor oudere werknemers extra gemotiveerd personeel op. Ze ervaren minder stress en willen later met pensioen. Het beleid om deze leeftijdsgroep meer verlofdagen te geven blijkt niet te werken. Ook een ‘ontzie’-takenpakket waarbij deze werknemers ‘uit de wind’ worden gehouden levert geen positieve resultaten op.
 
Wel aanbod maar niet op cursus gaan
Verwonderlijke conclusie van de onderzoekers is dat oudere werknemers die wel een aanbod voor scholing krijgen, maar daar geen gebruik van maken, ook op niveau blijven presteren. Blijkbaar is de bereidheid van hun werkgever om in ze te investeren al voldoende om dat voor elkaar te krijgen.
 
Terugverdientijd te kort
Werkgevers vinden de terugverdientijd vaak te kort om nog in de opleiding van ouder personeel te investeren. Daar staat echter tegenover dat de oudere werknemers minder snel van werkgever zullen veranderen en daardoor het rendement van de scholing maximaal voor de onderneming beschikbaar komt. 
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers verwachten dat arbeidsprestaties van hun oudere werknemers afnemen met het toenemen van de leeftijd. Wetenschappelijk onderzoek in verschillende beroepsgroepen bewijst echter het tegendeel. 
 
Meer lezen? Klik hier
 

1 reactie

  1. 1dumbfounded op 22 juni 2022 om 06:26

    2vaulting