Nieuwe regels voor medezeggenschap bij buitenlandse fusies

In de Tweede Kamer is een herziening van de medezeggenschap bij grensoverschrijdende fusies aangenomen. Het moet er voor zorgen dat alle medewerkers van een uit een grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap met haar zetel in Nederland dezelfde medezeggenschapsrechten als werknemers die in Nederland werken. 
 
De aanpassingen zijn en gevolg van een oordeel door het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dat Nederland een Europese richtlijn over grensoverschrijdende fusie niet goed genoeg in de eigen wetgeving had verwerkt. De nationale wetgeving mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Europese richtlijnen. Als na een grensoverschrijdende fusie de hoofdvestiging in Nederland komt te staan profiteren de buitenlandse werknemers door de veranderingen voortaan óók van de Nederlandse structuurwet. Deze vennootschappelijke medezeggenschapsrechten zijn nu – ook in de Nederlandse wetgeving – voor alle werknemers veilig gesteld.
 
Meer lezen over het wetsvoorstel? Klik hier