Meeruren OR-deskundige worden niet betaald

Een ondernemingsraad roept externe financiële & juridische deskundigheid in als een adviesaanvraag moet worden behandeld. De raad meldt netjes aan de bestuurder welke kosten voor 40 uren daarmee gemoeid zijn. Als er later nog eens 20 uur in rekening wordt gebracht tekent de bestuurder bezwaar aan tegen deze extra kosten. Partijen treffen elkaar bij het hof in hoger beroep.
 
Artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaald dat de ondernemingsraad zich mag laten bijstaan door externe deskundigen t.b.v. zijn OR-taken. Daarbij is het wel noodzakelijk dat vooraf de kosten daarvoor aan de bestuurder bekend worden gemaakt. Dat geldt ook voor de kosten voor het voeren van rechtsgedingen, zoals de kosten voor een advocaat.
 
In dit geval oordeelt het hof dat de organisatie van de deskundigen er niet automatisch vanuit mocht gaan dat de OR bevoegd was tot het geven van opdracht om meeruren te maken. De OR was daar niet toe bevoegd, omdat de bestuurder duidelijk heeft laten weten niet akkoord te gaan voor de meerkosten. 
Een externe deskundige moet zich er dus afdoende van vergewissen dat de ondernemingsraad vooraf melding maakt van de kosten en dat het antwoord hierop van de bestuurder bekend is. Vooralsnog blijft de adviseur met een onbetaalde rekening zitten. De Or is zelf geen rechtspersoon en kan daarom de factuur niet voldoen. Eventueel kan de OR een procedure (artikel 36 van de WOR) opstarten om bij de kantonrechter de betaling van de factuur af te dwingen. Maar of opnieuw zo’n proces bij de kantonrechter nu wel verstandig is?
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier