Iedereen mag wat van de WOR vinden

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van SZW geven elk OR-lid en elke OR de gelegenheid om hun mening te geven over twee aanpassingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het ene voorstel gaat over de bevoegdheden van OR t.a.v. de beloningsverhoudingen aan de top van de organisatie, het andere over de pensioenen. Tot 17 maart a.s. kan dat via een internetconsultatie.
 
Beloningsverhoudingen
Het voorstel voorziet in betere informatie aan de OR in bedrijven en organisaties van meer dan 100 werknemers over de beloningsverhoudingen tussen werkvloer en top. Het is de bedoeling dat daarover een verplicht gesprek tussen OR en bestuurder gevoerd moet worden, zodat de OR meer invloed op die verhoudingen kan uitoefenen. Nu is er alleen een rapportageverplichting (artikel 31e) in de WOR opgenomen.
 
Invloed op pensioenen
Het andere deel van de wijzigingsvoorstellen gaat over een uitbreiding van het instemmingsrecht van de OR over de pensioenen. Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt in het type pensioenuitvoerder, want nu heeft de OR geen instemmingsrecht als dat pensioen bijeen pensioenfonds wordt ondergebracht.
Ondernemingsraden krijgen meer invloed op pensioenregelingen, ongeacht de pensioenuitvoerder. Het instemmingsrecht van de OR voor pensioenen wordt daarmee verder uitgebreid. Op dit moment heeft de OR geen instemmingsrecht bij een wijziging van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds. Dit wordt nu wel mogelijk. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht. Een advies van de SER vormt de leidraad voor de aanpassingen van de huidige wetgeving.
 
Zelf bijdragen aan het wetsvoorstel? Klik hier