Drempel aannemen medewerkers met arbeidsbeperking valt weg

Werkgevers aarzelen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen vanuit de verwachting dat ze mogelijk op kosten worden gejaagd als ze ziek worden. Die aarzeling is niet langer nodig, want bij ziekte betaald het UWV de Ziektewetuitkering. Het is voor de OR een extra argument om de werkgever te overtuigen van de noodzaak om medewerkers uit de Participatiewetdoelgroep aan te nemen.
 
In de vorm van een tijdelijke no-riskpolis kan een werkgever bij ziekte een Ziektewetuitkering bij het UWV aanvragen. De uitkering wordt met het loon verrekend. In 2016 komt er een wettelijke regeling voor deze doelgroep.
Onder deze no-riskpolis vallen:
  • mensen in de Wajong;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 
Extra argument voor de OR
De no-riskpolis betekent voor de OR een extra argument om de werkgever te overtuigen om medewerkers uit de doelgroep aan te nemen. De ondernemingsraad heeft de wettelijke plicht om arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. En nu de financiële risico’s worden opgevangen is het voor werkgevers minder risicovol om mensen met een beperking aan te stellen.