Werkstress aanpakken met e-gids

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een gratis e-gids over werkstress en psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA) beschikbaar gesteld. Een praktisch en gratis hulpmiddel voor organisaties én ondernemingsraden in het aanpakken van werkstress op de werkvloer.
 
De gids bevat veel informatie over het herkennen van werkstress en het voorkomen ervan. Er wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen werkstress en werkdruk. In de aanpak van werkstress krijgt de participatie van werknemers bij de aanpak ervan een grote rol. Bij het voeren van preventief beleid, het signaleren en meten van werkstress en het analyseren van oorzaken zijn zaken waaraan de ondernemingsraad een bijdrage kan leveren. Dat geldt natuurlijk ook voor de te kiezen maatregelen en het toezien op een goede uitvoering ervan. Tot slot levert de evaluatie van de acties nieuwe inzichten op voor verdere aanpak.
In de e-gids is terug te vinden hoe werkstress te herkennen is, worden voorbeelden van preventieve maatregelen en oplossingen gegeven en zijn talloze tips te lezen.
 
Zelf de e-gids (ZIP-bestand) downloaden? Klik hier