Veel cao’s aan vernieuwing toe

Van de meer dan 900 cao’s moeten er in 2015 zo’n 550 worden vernieuwd. Vakorganisaties en werkgevers(verenigingen) hebben daar een flinke kluif aan. Onder andere omdat rekening gehouden moet worden met nieuwe wetgeving.
 
Normaal gesproken worden jaarlijks tussen 400 en 500 cao’s vernieuwd, maar in 2014 zijn maar 365 nieuwe cao’s afgesloten. In 2015 zijn dat er dus beduidend meer. Het lijkt erop dat met de looptijd in veel van de huidige cao’s rekening gehouden met de nieuwe wetgeving die op dat moment in de Tweede Kamer besproken werd. Zo heeft de Wet werk en zekerheid (WWZ) behoorlijke invloed op het personeelsbeleid bij aanstelling (o.a. proeftijd, concurrentiebeding, ketenbepaling (nog maar 3 contracten in 2 jaar), aanzegverplichting) en bij ontslag (transitievergoeding). Ook de veranderingen in het pensioenstelsel zal invloed gehad hebben op het afsluiten van cao’s.
Cao’s mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de wet, dus is soms gewacht op de definitieve wetgeving alsvorens de onderhandelingen over de cao te starten. Soms geeft de wet de mogelijkheid om in een cao van bepalingen af te wijken. Op die manier kunnen ongunstigere bepalingen uit de wet alsnog in de cao gerepareerd worden. Ook die bepalingen in de wet zijn van belang voor de onderhandelingen over een nieuwe cao.
 
Cao’s gelden voor soms voor honderdduizenden werknemers. Daar zitten hele grote bij, zoals de onderwijscao die voor 340.000 werknemers van toepassing is. Maar ook hele kleine, zoals de cao voor een veerdienst met maar 5 werknemers. Na afloop van de afgesproken duur van een cao is nog een – bij wet geregelde – verlenging van een jaar mogelijk. In dat jaar hebben werkgevers- en werknemersorganisaties alsnog de gelegenheid om een nieuwe cao af te sluiten. In het totaal moet voor zo’n 3 miljoen werknemers nieuwe arbeidsvoorwaarden worden afgesproken.