OR-lid uit ondernemingsraad gezet

Ondernemingsraden zijn doorgaans blij met kritische OR-leden. Ze zorgen voor duidelijkheid in visie, besluiten, communicatie en de relatie met achterban en bestuurder. Maar het kan ook té kritisch. Uiteindelijk was er voor een ondernemingsraad een uitspraak van de kantonrechter nodig om een OR-lid te laten ontheffen van zijn OR-taken.
 
Hooglopende ruzie had de OR met een OR-lid dat beticht werd van het lekken van vertrouwelijke informatie naar zijn vakbond en het niet houden aan de meerderheidsstandpunten van de raad.
De complete OR heeft het vertrouwen in het desbetreffende OR-lid opgezegd en heeft de kantonrechter gevraagd hem – op basis van artikel 13 van de WOR – uit te sluiten van al het OR-werk. Het betekent dat hij tot het einde van de zittingsperiode niet meer welkom is in de OR en in de overlegvergaderingen. De kantonrechter baseert zijn uitspraak onder meer op de verklaringen van de bestuurder over dit OR-lid. Eerdere pogingen om mediation in te zetten zijn al vroegtijdig gestrand, omdat de werknemer wilde dat de OR daaraan voorafgaand zijn excuses zou maken.
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier